Кайрымдуу бол

Менин Шаарым / Мой Город

Кыргыз эли эзелтеден жакындарына колунан келген жардамын берип, боор тарткан-кайрымдуу эл болгон. Кайрымдуулук биздин улуттук аң-сезимибизге, менталитетибизге терең сиңип, атуулдук милдетибизге айланган. Ошондой эле, ал адамдын асылдыгын, улуулугун аныктап, коомдогу биримдикти, ынтымакты камсыз кылып турат.
Кычырган кыштын суугунда аз камсыз болгон, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын үйүнө жылуулук, жүрөгүнө бакыт, жүзүнө жылмаюу тартуулоо максатында аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө көмүр таратылып берилди. Бул тууралуу Чүй райондор аралык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан кабарланды.
Шаарыбыздагы аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө карата көрсөтүлгөн кайрымдуулук иши «Ассалам» фонду тарабынан жасалды. Көмүрдү 170 үй-бүлө алып, алардын ар бирине 7ден кап көмүр берилген. Жогорудагы жардамды алган ар бир жарандын жүзү жаркып, терең ыраазычылыктарын билдиришти.
Кыргыз эли башка тектеш түрк элдери менен катар ислам динин кабыл алып, мусулманчылыкты өз жашоосуна киргизгенден кийин, кайрымдуулук калкыбыздын калың катмарына дагы бир ирет өзүнүн тазалыгын аныктап, коомдогу актуалдуулугун арттырды десек болот. Анткени, ислам дини башкаларга кайрымдуу болууну, жардам берүүнү элге көрүнүү, эл алдында кадыр-баркка ээ болуу үчүн эмес, бир гана Кудайдын ыраазычылыгы үчүн жасаш керек деген концепцияны ортого койгон. Ислам дининде кайрымдуулук бир гана материалдык мүмкүнчүлүк менен чектелбейт. Адамдардын бири-биринин көңүлүн көтөрүп, жакшы сөз айтышы же жөн гана жылмаю да өзүнчө кайрымдуулук болуп эсептелет.

Э. ТОЙМАТОВА.


Данная статья является интеллектуальной и авторской собственностью МУ «Менин шаарым Токмок – Мой город Токмок».
Перепечатка материала с сайта невозможна без письменного разрешения редакции. Наша почта: moi_gorod-2006@mail.ru