ӨКМ: коронавирус менен күрөш / МЧС: борьба с коронавирусом

Мэрия города Токмок
25-июль күнү Токмок ӨКБнын өздүк курамы тарабынан Токмок шаардык УШК №№7070, 7069, 7064, 7076, 7077, 7072, 7079, 7078, 7081, жана 7063 шайлоо участкаларында дезинфекция иштери жүргүзүлдү. Колдонулган суюк хлор аралашма — 20 литр. Жалпы чачылган аянты 450 м2.
25 июля личный состав ОЧС г. Токмок провел дезинфекционную работу на избирательных участках УИК № № 7070, 7069, 7064, 7076, 7077, 7072, 7079, 7078, 7081 и 7063. Понадобилась 20 литров хлорированного раствора. Общая площадь 450 м2.