Коронавирустук инфекциянын (COVID-19) жайылуу тобокелдиктерин азайтуу боюнча кошумча чаралар жөнүндө / О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

Мэрия города Токмок