Кызматтык кылмыштарды сотто кароо

Менин Шаарым / Мой Город

Коомдогу коррупциялык көрүнүштөр саясий, социалдык-экономикалык, коомдук өнүгүү процесстерине, жарандардын адеп-ахлактык баалуулуктарын, мамлекеттик бийликтин институттарына ишенимди жана жолтоо мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугуна терс таасир тийгизүүдө.
Ушуга байланыштуу, азыркы учурда коррупцияга каршы аракеттенүү маселеси прокуратура органдарында жана бүтүндөй алганда коомдун биринчи кезектеги милдеттеринин бири болуп саналат.
Кыргыз Республикасынын жаңы Жазык кодексин кабыл алуу жана колдонууга киргизүү ата-мекендик мыйзамдарды өнүктүрүү жолундагы маанилүү кадам болду. Мезгил духунда көптөгөн жазык-укуктук категорияларды чагылдыруу менен мыйзам чыгаруучу Олуттуу өзгөртүүсүз жазык мыйзамдарынын маанилүү жоболорун калтырды. Алардын арасында кызматтык кылмыш түшүнүгүн да киргизүү керек.
Кызматтык кылмыштар – Кыргыз Републикасынын кылмыш-жаза мыйзамдары боюнча мамлекеттик же муниципалдык органдардын ойдогудай иштөөлөрүнө тоскоолдук кылган кылмыш. Эгер, күнөөлүү кызмат адамы болуп эсептелсе, ал эми анын жасаган коомдук коркунучтуу аракети (аракетсиздиги) анын кызмат абалы менен байланышкан болсо кызматтык кылмыш катары таанылат. Аларга коррупция, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, пара-сатып алуу, пара-сыйакы алуу, кызматтык документтерди оңдоо, шалаакылык жана башкалар кирет.
Соттордун кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу иштери боюнча жазаларды дайындаганда жазалардын мыйзамдуулугунун, негиздүүлүгүнүн жана адилеттүүлүгүнүн принциптери сакталат. Жазанын түрлөрү жазык мыйзамында каралган санкциялардын чектеринде дайындалат да, жасалган кылмышка жазанын теңдеш принцибине ылайык келет.
Сотторго кызматтык кылмыштар үчүн жоопкерчилик жөнүндө мыйзамдарды катуу сактоо зарыл. Бул категориядагы иштерди кароодо ар бир иштин жагдайларын кылдаттык менен иликтөө, кызмат адамынын кызматтык ыйгарым укуктарына эмне кирээрин белгилөө. Сотторго объективдүүлүктү жана келишпөөчүлүктү сактоо менен, айыптоочу жана жактоочу тараптарга алардын иштин жагдайларын толук иликтөөгө алуу укуктарын жүзөгө ашыруу үчүн зарыл шарттарды камсыз кылууга милдеттүү.
Бирок, баарынан маанилүүсү кызмат адамдарына мыйзамды сактоо керек!

Э. Бекболотов, Токмок шаарынын прокурорунун жардамчысы.


Данная статья является интеллектуальной и авторской собственностью МУ «Менин шаарым Токмок – Мой город Токмок».
Перепечатка материала с сайта невозможна без письменного разрешения редакции. Наша почта: moi_gorod-2006@mail.ru