Насколько Ваш город дружественен к детям и молодежи? | Сиздин шаарыңыз балдарга жана жаштарга канчалык деңгээлде достук мамиледе?

Мэрия города Токмок

Этот опросник предназначен для детей и подростков в возрасте от 13 лет до 18 лет. Ответы на вопросы помогут оценить насколько дети и молодежь считают города дружественными к детям и молодежи.
Результаты опроса дополнят другие данные о детях и их жизненных условиях. Они помогут местным органам власти и лидерам в сообществах принять стратегические решения для благополучия детей и молодежи.
Пространство в конце каждого пункта может быть использовано для комментариев, или идей, которые могут дополнить информацию по каждому утверждению.

*** *** ***

Бул сурамжылоо 13 төн-18 жашка чейин болгон балдарга жана өспүрүмдөрго багытталган. Берилген жооптор балдар жана жаштар жашаган шаарлардын аларга канчалык достук мамиледе болгонун аныктаганга жардам берет.
Сурамжылоонун жыйынтыктары балдар жана алардын жашоо шарттары боюнча башка маалыматтарды толуктап берет. Алар балдардын жана өспүрүмдөрдүн жыргалчылыгын жакшыртуу үчүн стратегиялык чечимдерди кабыл алууда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана жамаат лидерлерине жардам берет.
Ар бир пунктун аягында бош орундар бар, ошол орундарга комментарийлерди (сын пикирлерди) же идеяларды жазуу үчүн колдонууга болот.