Санариптештирүүнүн өнүгүүсү

Менин Шаарым / Мой Город

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 2-июлундагы № 245-б буйругун аткаруу максатында жана КР 2011-жылдын 15-июлундагы №101 “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын 18-44-беренелерин жетекчиликке алуу менен КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-февралындагы 320-б буйругу менен бекитилген “Санарип Кыргызстан 2019-2023” санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча “жол картасынын” Токмок шаарында аткарылышын координациялоочу шаардык штаб түзүлүп, жобо бекитүү менен бирге штабдын курамы түзүлдү.
Шаардык штаб “Санарип Кыргызстан 2019-2023” санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча “жол картасынын” Токмок шаарында аткарылышын координациялоо боюнча иш-чаралардын өткөрүлүшүнө көзөмөл жүргүзөт жана алардын аткарылышы менен байланышкан маселелерди карайт.
Өзүнүн ишмердүүлүгүндө шаардык штаб, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыктарын жана буюрмаларын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, мэриянын жана шаардык Кеңештин токтомдорун жана буюрмаларын жана башка Кыргыз Республикасынын ченемдик актыларын жетекчиликке алат.
Штабдын ишмердүүлүгү төмөнкү негиздерде жүргүзүлөт: “Санарип Кыргызстан 2019-2023” санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча “жол картасынын” Токмок шаарында аткарылышы боюнча иш-чараларды аткаруу боюнча маселелерди жамааттык талкуулоо; кабыл алына турган чечимдердин аткарылыш зарылчылыгы; тиешелүү маселелерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана ченемдик актыларын сактоо; кабыл алынган чечимдердин аткарылышына жеке жоопкерчиликте болуу.
Штабдын негизги милдеттери “Санарип Кыргызстан 2019-2023” санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча “жол картасынын” Токмок шаарында иш-чараларды аткаруу; алардын аткарылышы боюнча иштердин абалын талдоо жана шаардын чечилбеген көйгөйлүү маселелерин аныктоо; калктын кеңири катмарында, жаңы технологияларды колдонуунун артыкчылыктарын түшүндүрүү үчүн кеңири масштабдуу иштерди жүргүзүү жана калк арасында санариптештирүү саясатын жайылтуу болуп саналат.
Штабдын ишин уюштуруу. Штабдын отурумунун күн тартиби, иш планга ылайык, күн мурунтан даярдалып, бир айда 1 жолу өткөрүлөт, ошондой эле шашылыш маселелер болсо, зарылчылыкка байланыштуу өткөрүлөт. Отурумга, мэриянын ушул буюрмасы менен кабыл алынган, планда каралган иш-чараларды аткарбаган ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин, окуу жайлардын, ТЖЧБнын, кондоминиумдардын, үй башкармалыктарынын, АКӨБнын жана кварталдык комитеттердин жетекчилеринин иштери угулат.
Штаб өзүнүн ыйгарым чектеринде кабыл алган чечимдери, тиешелүү тапшырмалар камтылган протокол менен таризделет, аткаруучуларга жеткирилет жана аткаруу үчүн милдеттендирилет. Кабыл алынган чечимдер аткарылбаган учурда, аны аткаруучулар административдик тартипте жоопкерчиликке тартылат, материалдар жогорку баскычта турган башкаруу органдарына, мекемелерине, укук коргоо органдарына жөнөтүлөт.
Штабдын катчысы, протоколдук жана уюштуруу отурумдарын камсыз кылат. Отурумдарынын аралыгында штабдын төрагасы жана катчысы координациялык иштерди жүргүзүшөт. Иш кагаздары Токмок шаарынын мэриясынын иш кагаздар менен иштөө тартибинин талаптарына ылайык таризделет жана сакталат.
Токмок шаарынын аймагында өз ишмердүүлүгүн жүргүзгөн, менчигинин түрүнө карабастан, ведомстволук жана жарандык таандыгына карабастан ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин, окуу жайлардын жетекчилери, ТЖМЭШтердин, АКӨБдөрдүн жана кварталдык комитеттердин төрагалары тарабынан шаардык штабдын баардык чечимдерин милдеттүү түрдө аткарышсын жана өз компетенциясынын чегинде Шаардык штабдын чечимдерин аткарууга жеке жоопкерчилик тарта тургандыгы белгиленди. Ал эми шаардык штаб ай сайын жүргүзгөн иштери тууралуу Республикалык штабга маалымат берип турушат.
Ошондой эле жогорудагы концепцияны ишке ашырууга багытталган иш-чаралардын планы бекитилди.

Э. ТОЙМАТОВА.