Урматтуу токмоктуктар! / Уважаемые токмокчане!

Мэрия города Токмок

Бул мезгилге чейин кабарлангандай, шаарда муктаждарга азык-түлүк гуманитардык жардам көрсөтүү уюштурулуп, 1000 ден ашуун үй-бүлө бул жардамды алышты. Көрсөтүлүп жаткан жардам максималдуу түрдө эффективдүү болушу үчүн социалдык өнүгүү башкармалыгы, аймактык коомдук өз алдынча башкаруунун (ТОС) жана үй ээлеринин шериктештигинин (ТСЖ) өкүлдөрү тарабынан берилген тизмелер аркылуу Токмокто бирдиктүү база түзүлгөн. Бирок, акыркы күндөрү мындай учурдан пайдаланып, кыянаттык кылган жарандар да чыгууда. Мисалы: аз камсыз болгон үй-бүлөнүн катарында эмес, стабилдүү кирешеси бар (айлык акы, пенсия, жөлөк пул), же жардамды бир нече ирээт алууну каалаган инсандар.
Андыктан, азык-түлүктү топтоп алуу максатын көздөбөй, жарандык аң-сезимиңиздерди көрсөтүүңүздөрдү суранабыз. Чындыгында, тамак-аш, азык-түлүккө муктаж болгон жарандар бар экенин унутпасаңыздар.


Как уже сообщалось, в городе организована раздача продуктовой гуманитарной помощи нуждающимся – ее получили уже более 1000 семей. Для того, чтобы помощь была максимально эффективной, в Токмоке создается единая база данных. Она формируется на основании списков, предоставляемых Управлению социального развития председателями ТОС и ТСЖ. Однако, в последние дни участились случаи злоупотребления со стороны граждан. А именно: в списки требуют занести их фамилии семьи, которые не являются малоимущими, имеют постоянный стабильный доход (зарплаты, пенсии, пособия), либо те, кто желает получить помощь неоднократно.
Просим всех жителей проявить гражданскую сознательность, не пытаться получить продукты “про запас”. Помните, есть люди, которые действительно остро нуждаются в продуктах питания.